Nyheter

Korttidskonservering av biprodukter til konsum ombord i havflåten

For trålere som ikke har frysemuligheter, eller der frysing ikke er egnet, er det behov for å øke holdbarheten av sorterte biprodukter på andre måter. Et alternativ er å tilsette FishForm til biproduktene. FishForm er et bakteriedrepende maursyresalt som kan forlenge holdbarheten av biproduktene med flere dager og leveres av Hydro Formates.

Les mer: Korttidskonservering av biprodukter til konsum ombord i havflåten

Plakat ?Slik kan vi utnytte HELE FISKEN?

Plakaten, som finnes både i A-2 og A-3 format, kan bestilles fra RUBIN.

Les mer: Plakat ?Slik kan vi utnytte HELE FISKEN?

Oppfølging av kvalitetsprosjektet

Eksempel-ingress: Det meget omtalte kvalitetsprosjektet fra 2001-2002, initiert av RUBIN, skal følges opp i forbindelse med det kommende vinterfisket.

Les mer: Oppfølging av kvalitetsprosjektet

Dokumentasjon av helsemessige egenskaper av biomarine ingredienser. Et stort generisk FoU-program.

Ut fra tilbakemeldinger fra det internasjonale markedet, og gjennomgang av tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon av helsemessige egenskaper av marine ingredienser basert på biprodukter, er det avdekket et stort behov for mer kunnskap på dette området. Det er derfor utarbeidet et 5-årig generisk FoU-program i Norge om dokumentasjon av helsemessige egenskaper av marine ingredienser med tanke på anvendelse til ?functional food?, helsekost, farmasi, spesialfôr, etc. Arbeidet, som er under oppstart, vil omfatter peptider, lite prosesserte oljer, kalsium, nukleinsyrer, fosfolipider og Taurin. Arbeidet vil i stor grad innebære kliniske tester.

Les mer: Dokumentasjon av helsemessige egenskaper av biomarine ingredienser. Et stort generisk FoU-program.

Økt omsetning av konsumprodukter

Konsummarkedet kan gi en betydelig økt verdiskaping av biprodukter innenfor en relativt kort tidshorisont. Brutto verdiskaping i dag ligger på nesten 400 mill. kroner, og når man vet at hoveddelen av volumene av innmat og hoder går til fôr, eller blir kastet på sjøen, betyr det at inntektspotensialet innenfor konsum­sektoren er betydelig.

Les mer: Økt omsetning av konsumprodukter

Gelatinprosjekter

RUBIN har delfinansiert et prosjekt om behandling og innsamling av fiskeskinn for gelatinproduksjon ved H. Kræmer i Tromsø (rapport 4401/102). Fiskegelatinets lave smeltepunkt, som gjør at det er flytende ved romtemperatur, begrenser imidlertid anvendelsen. Ved NTNU har man gjennom et doktorgradsarbeid med lovende resultater for kontroll av smeltepunktet, dvs. å kunne lage fiskegelatin som direkte kan erstatte dyregelatin. RUBIN har nå bevilget midler til et prosjekt i forbindelse med patentering/kommersialisering av metoden.

Les mer: Gelatinprosjekter

Kvalitet av fisk og biprodukter ved ilandføring av rundfisk

I kjølvannet av ?Aksjon ilandføring av rundfisk fra kystflåten? er det gjennomført et prosjekt ved Fiskeriforskning for å undersøke kvaliteten av fisk og biprodukter ved ulik tid fra fangst til sløying. Dette for å sammenligne med kvalitet når fisken sløyes ombord. En har sett på torsk, sei og hyse på steder som Båtsfjord, Troms og Lofoten, og til ulike tider på året.

Les mer: Kvalitet av fisk og biprodukter ved ilandføring av rundfisk

Eksport av lakseensilasje til Kina

Rapport fra prosjektet ?Lakseensilasje i Kina?, utarbeidet av Hordafôr og Hydro Formates, foreligger (rapport 4604/101). Konklusjonen er at ensilasje­konsentrat av laks egner seg godt for anvendelse fjørfe og smågris i Kina. Tilveksten i forsøk med fôring av disse dyreslagene økte med 1,5-4% sammenlignet med kontrollfôret. En slik eksport vil imidlertid forutsette at prisen på FPC til kinesisk havn reduseres med 20%.Når det gjelder fiskefôr viste det seg at innblanding av FPC ikke hadde noen fordeler, og faktisk ga et dårligere fôr.

Les mer: Eksport av lakseensilasje til Kina

Karakterisering av biprodukter til konsum

RUBIN har avsluttet et prosjekt for å undersøke regionale og årstidsmessige variasjoner av størrelse og kvalitet av biproduktene. Dette er viktige faktorer i forbindelse med en økt satsing på biprodukter til konsum. Resultatene viste betydelige forskjeller i størrelse og kvalitet på fisk/biprodukter i forhold til årstid, sted og typer fiskeri. Fisk fra den konvensjonelle flåten i Lofoten, Vesterålen og Senja hadde i stor grad stor størrelse (>2,5 kg) og dermed forholdsvis stor størrelse på biproduktene, mens trålfanget fisk overveiende var av små/middels størrelse. Både trålfanget fisk og fisk fra kystflåten i Båtsfjord er av små/middels størrelse.

Les mer: Karakterisering av biprodukter til konsum