Kystflåten

Utvikling og uttesting av skånsom sløyemaskin for hvitfisk.

 

Ilandføring av rund fisk - optimal behandling og lagring med hensynd til kvalitet på fisk og biråstoff

  

Sløyemaskin kystflåten

Prosjektet skal kommersialisere og tilpasse en sløyemaskin for kystflåten.

Kystflåtens sløyemønster. Status og fremtidig utvikling.

 

Effektiv sløying/sortering i kystflåten

To delprosjekter: 1) eksisterende båter 2) nyutvikling av båter. I prosjekt om eksisterende båter, i regi av Strømskjær AS i Båtsfjord, er det installert utstyr for effektiv sløying/sortering. Rapporteres i juli 2004. Prosjekt om utvikling og bygging av nye båter gjennomføres av Selfa Arctic, 6 fiskere og 3 mottaksanlegg. Fase 2 av dette prosjektet, som har gått på design av arrangement ombord på nye båter, er avsluttet og rapportert. Neste skritt vil være bygging og utprøving av 6 pilotbåter (fra høsten 2004).

Les mer: Effektiv sløying/sortering i kystflåten