Oppdrett

Utnyttelse av biråstoff fra lakseindustrien til konsum

 

Inaktivering av patogene mikrooganismer i fiskebiprodukter ved ensilering og varmebehandling. Delprosjekt Clostridium sporogenes sporer.

  

Inaktivering av patogene mikroorganismer i fiskebiprodukter. Delprosjekt IPN-virus.

  

Inaktivering av IPN-virus i fiskebiprodukter vha uorganisk syre eller -base

  

Etablering av biogassproduksjon for kategori 2 materiale fra fiskeoppdrett. Forprosjekt.