Generelle prosjekter

Spesialnummer om biprodukter i Norsk Fiskeoppdrett

Proj no 4015
Periode 2005
Utført av RUBIN, Norsk Fiskeoppdrett
Rapport nei
For spesialnummeret, se Norsk Fiskeoppdrett nr. 11a, november 2005.