Oppdrett

Dokumentasjon hygienisk kvalitet med bruk av Gellyfeed til laks/torsk

Proj no 4502
Periode 2001-2002
Utført av Veterinærinstituttet
Rapport ja
Prosjektet er ferdig, og rapport legges ut i april 2003.
På bakgrunn av resultatene har Statens Dyrehelstilsyn gitt en forhåndsuttalelse om godkjenning av Gellyfeed-prosessen for bruk av villfiskavskjær til oppdrettsfôr.