Oppdrett

Vurdering av smitterisiko ved bruk av RUBIN-fôr til oppdrettsfisk

Proj no 4500
Periode 2000
Utført av Veterinærinstituttet
Rapport ja
Rapportert