Oppdrett

Kontinuerlig enzymprosessering av ferske marine biprodukter

Proj no 4503
Periode 2002-2003
Utført av Marine Bioproducts AS
Rapport ja
Dokumentasjon av enzymprosessen ved Biomega. Råstoff/logistikk/kvalitet, prosess, massebalanser, produktkvalitet, markeder. Prosjektet delfinansieres av SND Hordaland.
Planlagt ferdigstilt i mai 2003.