Oppdrett

Utvikling og presentasjon av forretningsplan for Gellyfeed AS

Proj no 4504
Periode 2003
Utført av Gellyfeed AS
Rapport nei
Delfinansieres av RUBIN. Planen skal være ferdigstilt i april 2003.