Oppdrett

Utnyttelse av restråstoff fra oppdrettstorsk - status i Norge

Proj no 4511
Periode 2007-2008
Utført av Møreforskning, Norsk Sjømatsenter
Rapport ja