Oppdrett

Etablering av biogassproduksjon for kategori 2 materiale fra fiskeoppdrett. Forprosjekt.

Proj no 4519
Periode 2010
Utført av Biokraft AS og NSL
Rapport ja