Søk på siden

Stiftelsen RUBIN
Mob: (+47) 97762507

Ny bransjeforening for marin ingrediensindustri. Innledende stiftelsesmøte 12. Februar 2004

Dato 12.02.2004
Arrangør RUBIN

Den 12. februar ble det avholdt et forberende stiftelsesmøte for en ny bransjeforening for marin ingrediensindustri. RUBIN`s forslag om å knytte den nye foreningen til Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening fikk allmen tilslutning.
Av saker som deltakerne mente den nye foreningen burde arbeide med var miljøgiftproblematikk, dokumentasjon og bransjestandarder, veterinært regleverk (EU), mm. Påvirkning av næringens rammebetingelser vil stå sentralt, og foreningen bør opptre som lobbyist, både i Norge og utlandet.
Foreningens potensielle medlemskategorier vil bli gjenstand for videre diskusjon.
Det ble nedsatt et arbeidsutvalg som skal utarbeide et endelig formelt stiftelsesdokument. Arbeidsgruppen ledes av Jostein Refsnes, Fish Link.
Referat fra møtet, samt notat om organisering som ble lagt frem, er vedlagt.