Søk på siden

Stiftelsen RUBIN
Mob: (+47) 97762507

MARING Fagdag "Norge - en autoritet på marine ingredienser - en urealistisk ambisjon?"

Dato 20.11.2007
Arrangør MARING og RUBIN

RUBIN og MARING gikk sammen om å arrangere en MARING FagDag tirsdag 20. november 2007 på Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen.
Fagdagen fikk god oppslutning. Det var tilsammen 80 deltakere, og over halvparten kom fra industrien.

Det var stor fokus på marine oljer, men også på potensialene innenfor marine proteinhydrolysater. Flere innlegg pekte på mulighetene for norske ferske råvarer i form av laksebiprodukter og avskjær fra pelagisk industri, der Norge kan ha et konkurransefortrinn.
Industrien berettet sine erfaringer og planer innenfor ingredienser som krillmel, fosfolipider, proteinhydrolysater og lakseoljer (Aker Biomarine, Marine Bioproducts og Marine Harvest) og Biomar presenterte fôrindustrien som kjøper av biproduktingredienser til oppdrett av bl.a. marine arter. Det var også innlegg om råvareproblematikken på omega-3 olje siden (TINE/UMB, Altavida) og om proteinhydrolysat i forhold til fedmeproblematikken (NIFES). RUBIN ga en oversikt over status for utvikling av norsk marin ingrediensindustri og råvareleddet, og MARING presenterte sine tjenester overfor denne industrien. Trace Tracker presenterte sitt sporbarhetssystem og mulighetene med dette.
Konferanseprogram, deltakerliste og de enkelte innlegg kan lastes ned her.