Søk på siden

Stiftelsen RUBIN
Mob: (+47) 97762507

RUBIN-konferansen 28-29. Januar 2004

Dato 28.01.2004 - 29.01.2004
Arrangør RUBIN

RUBIN-konferansen 2004 er vel overstått, med ca. 210 deltakere. Det er laget sammendrag av alle foredragene, som ligger som vedlegg (se nedenfor). Det samme gjelder en kort CV for foredragsholderne og revidert program. Det var to endringer i programmet: statssekretær Janne Johnsen holdt åpningsinnlegget i stedet for fiskeriministeren, og Håkon Standal, Denofa, holdt innlegget om miljøgifter istedet for Leif Riege.

Det vil bli lagt inn en link til de fullstendige foredragene i løpet av uke 6.