Søk på siden

Stiftelsen RUBIN
Mob: (+47) 97762507

The 3rd Health Sea International Symposium 7-8. Oktober 2005

Dato 06.10.2005 - 07.10.2005

Konferansen ble avholdt I Granville, Frankrike, 6.-7. oktober (www.health-sea.com). Det var 3 norske innlegg relatert til biprodukter; Sigrun Bekkevold, RUBIN, om norske strategier for verdiskaping av marine biprodukter, Amund Måge, NIFES, om prosjektet DOCMAR og Einar Mustaparta, Advanced Biopolymers AS, om kitosan ? struktur, funksjon, anvendelse. Ellers var et innlegg fra bl.a. Island om krav til råvarer ved produksjon av proteiner og om bruk av marine enzymer i naturlige produkter, kosmetikk, etc. Det franske selskapet CTPP, som eies av bedrifter og fiskere, beskrev produksjon av helse ingredienser fra biprodukter i Frankrike, og det var dessuten flere innlegg om omega-3 oljer knyttet til helseeffekter.
I forkant av konferansen arrangerte EU-prosjektet Seafood Plus (www..seafoodplus.org) en konferanse der funksjonelle og biologiske effekter av proteinhydrolysater, samt separasjonsteknikker og markedspotensialer for proteiner, var på programmet.