Søk på siden

Stiftelsen RUBIN
Mob: (+47) 97762507

RUBIN-konferansen, 7-8. februar 2007

Dato 07.02.2007 - 08.02.2007
Arrangør RUBIN

RUBIN arrangerte RUBIN-konferansen på Rica Hell Hotel, Stjørdal, 7.-8. februar 2007. På denne fjerde RUBIN-konferansen ble RUBIN-prosjekter og annet relevant stoff om verdiskaping av marine biprodukter presentert. Statssekretær Vidar Ulriksen holdt åpningsforedraget.

bildekonferanse1

Av andre aktuelle presentasjoner kan nevnes:
·Resultater fra forskningsprosjektet DOCMAR
·Nye kystbåter tilpasset biprodukthåndtering om bord
·Industrielle sløye- og sorteringslinjer ved ilandføring av rundfisk
·BiNor ? et nasjonalt salgsselskap for konsumbiprodukter
·MARING ? bransjeforening for marin ingrediensindustri under FHL
·Utvikling av ingrediensindustrien i Norge
·Tilgang, markedsutvikling og dokumentasjon av marine oljer
·Standardisering og rensing av marine oljer
·Kommersialisering av spesialkitosan
·Krabbe- og laksebenmel i torskefôr