Nyheter

Ny rapport om kollagen fra fiskeskinn

Kollagen/gelatin fra fiskeskinn kan være et konkurransedyktig alternativ til kollagen fra varmblodige dyr innenfor kosmetikk, næringsmidler og kosttilskudd. Dagens marked for kollagen/gelatin er ca. 300 000 tonn, hvorav mindre enn 1 % er basert på marint råstoff. På bakgrunn av skepsis til dyrebaserte produkter ønsker nå to tyske industrielle « life science» selskaper å vurdere en satsing på marint gelatin/kollagen fra norsk marint råstoff for utvikling av nye markeder. I nært samarbeid med markedsaktørene har Hartmark Consulting og det tyske utviklingsselskapet Vital Solutions GmbH vurdert muligheter for etablering av produksjon av kollagen i Båtsfjord i Finnmark. Analysen har omfattet råvaretilgang, produkt/applikasjonsmuligheter, markeder, forretningsmodeller, økonomiperspektiver og utviklingsbehov. Prisområdet for produktene er fra ? 8 til ? 25 ? pr. kg. Kosmetikksegmentet representerer de høyeste prisene. Det konkluderes med at en produksjon i Båtsfjord på kort og lang sikt vil kunne innebære en brutto fortjeneste på hhv. ?1 mill og ?13 mill basert på en gjennomsnittspris på ?12 pr. kg. Dette forutsetter en råstofftilgang på 1500 tonn skinn i 2014 (fra hvit¬fiskindustri i Finnmark) og 17 500 tonn i 2020 (fra hvitfiskindustri hele landet samt fra lakse¬foredling). Investeringene i maskinelt utstyr er estimert til å ligge opp mot ?1 mill.

Det er på sikt aktuelt å etablere et felles eiet selskap med deltakelse av lokal filetindustri, de internasjonale markedspartnerne og evt. lokale myndigheter.

Før realisering av et evt. industrielt anlegg foreslås en utviklingsprosess i tilknytning til Nofimas planlagte pilotanlegg i Tromsø. En pilotutvikling vil omfatte produksjon av begrensede kvanta kollagen fra ulike typer fiskeskinn til ulike applikasjoner for uttesting i markedet. Erfaringene omkring prosess, produkt, utbytte og kvalitet vil kunne danne grunnlag for en industriell etablering i Båtsfjord.