Nyheter

Varestrømanalysen for 2011 er klar

I 2011 oppstod det over ca. 815 000 tonn biråstoff fra norsk fiskeri- og havbruksnæring - noe som tilsvarer 100 000 tonn mindre enn i 2010. Årsaken til den store nedgangen er den store reduksjonen i filetering av sild, som har gitt mindre sildeavskjær. Rundt 620 000 tonn ble utnyttet til fôr, konsumprodukter og spesialprodukter, mens ca 195 000 tonn, hovedsakelig fra hvitfisksektoren, ikke blir utnyttet. Utnyttelsesgraden av biråstoff fra torskefisk har økt noe fra 2010, fra 34 til 37%. Andel utnyttet som går til konsum eller til prosessanlegg for ferske oljer og hydrolysater har økt fra 21 til 29%.