Nyheter

Ny Maring fagdag 17. november på Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen

RUBIN og MARING Forum går sammen om å arrangere en ny MARING FagDag tirsdag 17. november kl. 10.00.

Les mer: Ny Maring fagdag 17. november på Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen

Ny rapport om effektiv transport av marint biråstoff

For produksjon av olje og protein av høy kvalitet fra biråstoff av laks og sild, vil ivaretakelse av ferskhetsgraden av råstoffet være avgjørende. Mange oljeprosessanlegg ligger i tilknytning til produksjonslinjen i lakseindustrien og biråstoffet vil bli prosessert innen få timer. Imidlertid vil det i andre tilfeller være basert på inntransportert råstoff, der det kan gå mye lenger tid før prosessering og gi forringelse av råstoffet dersom dette ikke er tilstrekkelig nedkjølt. Dette er bakgrunnen for et prosjekt som har hatt som mål å undersøke grunnlaget for utvikling av et transportsystem med nedkjøling.

Les mer: Ny rapport om effektiv transport av marint biråstoff

Ny rapport om forbrenning av dødfisk

Rapporten beskriver resultater for forsøk med forbrenning av dødfisk fra oppdrettsnæringen, som i EUs Biproduktforordning klassifiseres som kategori 2 materiale. Dette råstoffet er ikke tillatt brukt i fiskefôr eller husdyrfôr. Et alternativ er å bruke energiverdien, f.eks. ved forbrenning.

Les mer: Ny rapport om forbrenning av dødfisk

Ny rapport om pilotproduksjon for sortering av biråstoff på Myre

Gjennom årets torskesesong har det vært foretatt en testproduksjon av biråstoff til konsumanvendelse o.a. på Myre. Dette har foregått i hos Sea-Pro AS (tidligere Pelsdyrfôr AS), med midlertidig godkjennelse fra Mattilsynet. Opplegget har vært basert på mottak av ferskt biråstoff fra fiskebedriftene på stedet, og Sea-Pro har foretatt sortering, ettersortering, pakking og frysing. BiNor Products AS har stått for salget. Vesterålen Fiskeripark har vært prosjektleder.

Les mer: Ny rapport om pilotproduksjon for sortering av biråstoff på Myre

Ny rapport om laksebein i torskefôr

Med bakgrunn i gode resultater mht. fôrinntak og vekst av oppdrettstorsk ved tidligere forsøk ved Nofima, der laksebein gikk inn som erstatning for stivelsesrike vegetabilske ingredienser i fôret, (og også når det ble anvendt som delvis erstatning for fiskemel - RUBIN-rapport 156), er det gjort nye forsøk, men da ved å erstatte kun fiskemelet. Forsøkene er gjennomført av Nofima Ingrediens i nært samarbeid med Biomar og Marine Bioproducts.

Les mer: Ny rapport om laksebein i torskefôr

Ny rapport om inaktivering av salmonella i kategori 2 materiale av fiskebiprodukter

Biproduktforordningen krever høytrykkssterilisering av kategori 2-materiale (dødfisk) før den kan anvendes til biogassproduksjon. Dette kravet oppfattes som overdrevet og kostbart, og sperrer også for andre bruksområder.

Les mer: Ny rapport om inaktivering av salmonella i kategori 2 materiale av fiskebiprodukter

Ny rapport om utvikling av peptoner fra laksebiråstoff

Det er et stort behov for utvikling av nye verdiøkende proteinprodukter av laksebiråstoff, som i dag i stor grad går til ulike fôrformål. Seagarden, som produserer marine ekstrakter/pulver til næringsmiddelformål, har gjennomført et prosjekt for å utvikle attraktive marine peptoner rettet mot den internasjonale fermenteringsindustrien. Peptoner er foredlede protein-hydrolysater som kan brukes som vekstsubstrat for bakterier.

Les mer: Ny rapport om utvikling av peptoner fra laksebiråstoff

Ny rapport om omega-3 oljer fra ferskt marint råstoff

Omega-3 olje industrien i Norge er i dag hovedsakelig basert på importerte marine oljer fra Sør-Amerika. En viktig grunn til dette er høy konsentrasjon av fettsyrene EPA og DHA. Imidlertid sitter vi i Norge på store mengder råstoff i form av biråstoff fra laks og sild, samt lever fra hvitfisk, og som i fersk tilstand kan prosesseres til oljer med høy grad av ferskhet og derved lav oksideringsgrad. Dette kan representere en mulig konkurransefordel for den norske omega-3 industrien.

Les mer: Ny rapport om omega-3 oljer fra ferskt marint råstoff