Praktiske opplysninger

Konferansested

Rica Hell Hotel, ved Trondheim (kart)
Lufthavn i Stjørdal
Telefon: +47 74 84 48 00

Påmelding

Skriftlig påmelding med svarkupong, eller elektronisk over internett (se nederst på denne siden) senest 19. januar 2010.

Konferanseavgift

Konferanseavgift er kr. 2950,-. Betales ved påmelding til
RUBIN, bankgiro: 6401.06.04212

Ved avbestilling senere enn én uke før konferansen, må full avgift betales.

Hotellkostnader (kommer i tillegg til konferanseavgift)

Full pensjon, hele konferansen, inkl. festmiddag, koster kr 2125,-
Hotellrom fra 2. til 3. februar koster kr 895,- i tillegg.
Dagpakke for hele konferansen inkludert festmiddag koster kr 1585,- *
Dagpakke for hele konferansen uten festmiddag koster kr 1035,- *

* Dagpakke betyr hotellkostnader uten overnatting

NB! Hotellkostnaden betales av den enkelte ved utsjekking. Ved påmelding etter fristens utløp garanteres ikke hotellrom til angitte priser.

Henvendelser/spørsmål

Stiftelsen RUBIN
Pirsenteret, N-7462 Trondheim
Telefon: +47 73 54 56 30/31/32
Mobil: +47 977 62 507
Telefaks: +47 73 51 70 84
E-post: rubin@rubin.no
Internett: www.rubin.no

Konferansepakke

SAS Norge og Widerøe har innvilget kurs og konferanserabatt:

Konferansens navn/firma: Rubin
Sted: Rica Hell Hotell, Stjørdal/Trondheim
Periode: 03.-04. Februar 2010
Tildelt registreringskode: FST-10CONFSKWF12
Rabattens størrelse:
- 35% rabatt av normalpris med mulighet for endring.

Fordeler ved kurs og konferanserabatten:
- endringsmuligheter
- full refusjon frem til avreisedagen
- god plasstilgjengelighet
- deltakerne kan reise individuelt til/fra konferansestedet

Denne rabatten er kun gyldig i forbindelse med nevnte konferanse/arrangement.

Vi tar forbehold om eventuelle produktendringer og ledig kapasitet på gjeldende rabatt.

For reservasjon og ytterligere informasjon, kontakt
SAS Norge tlf. 05400
Widerøe 810 01 200
eller ditt reisebyrå.

Vennligst oppgi tildelte registreringskode ved plassbestilling.

Elektronisk påmelding

Har du problemer med skjemaet nedenfor kan du sende din påmelding pr e-post til rubin@rubin.no eller ringe til telefon +47 73 54 56 31/32 for manuell påmelding.

Navn
Firmanavn
Fakturaadresse
Postnummer/sted
Telefon
E-post
   
Deltakeravgift: kr. 2.950 inkl. konferansemateriell
(betales ved påmelding til RUBIN, bankgiro 6401.06.04212)
Full pensjon, med overnatting og festmiddag. (kr. 2125,-) *
Ekstra overnatting 2-3. februar (kr. 895,-) *
Dagpakke for hele konferansen med festmiddag (kr. 1585,-) *
Dagpakke for hele konferansen uten festmiddag (kr. 1035,-) *
  * Betales til hotellet ved avreise