Program dag 1 - onsdag 3. februar

Generelt

 • 10.00

  Mål for utnyttelse av marint biråstoff - utfordringer og muligheter

  Politisk rådgiver i Fiskeri- og kystdepartementet Fride Solbakken
 • 10.20

  Utvikling av en fiskerinæring basert på utnyttelse av hele fisken

  Jan Skjærvø, Norges Fiskarlag
 • 10.35

  Status og videre planer for utnyttelse og verdiskaping av biråstoff

  Sigrun Bekkevold, RUBIN
 • 10.55

  Oversikt over utvikling av biråstoffsektoren på Island

  Sjofn Sigurgisladottir, Matis
 • 11.15

  Spørsmål


 • 11.25

  Kaffepause


Biråstoff av god kvalitet

 • 11.55

  Kvalitetsoptimalisering av fisk og biråstoff ved ilandføring av rundfisk fra kystflåten

  Leif Akse, Nofima Marin
 • 12.15

  Nytt utstyr for skånsom sløying. Mer effektiv produksjon av biråstoff til konsum

  Frode Håkon Kjølås, SeaSide AS
 • 12.30

  Regionale produksjonsanlegg for sortert biråstoff fra torskesektoren

  Arne Karlsen, Gunnar Klo AS/BiNor Products AS
 • 12.50

  Spørsmål


 • 13.00

  Lunsj


 • 14.00

  Kjøletransport av biråstoff fra laksesektoren og pelagisk industri for bedre kvalitet av olje

  Alf Bliksvær, Thermotank AS
 • 14.15

  Har biråstoff fra oppdrettstorsk andre egenskaper enn fra villtorsk?

  Grete Hansen Aas, Møreforsking

Produksjon av marine ingredienser

 • 14.35

  Separasjon og tørking av lakseblod - muligheter og utfordringer

  Robert Wahren og Jørund Hagen, Core Competence / Vital Marin AS
 • 14.55

  Pilotprosjekt for olje og hydrolysat fra pelagisk industri

  Sverre Hyttan, Modolv Sjøset Pelagic AS
 • 15.10

  Kaffepause


 • 15.40

  Proteinhydrolysater fra laks - hva er status for produksjon og utvikling?

  Kjartan Sandnes, Marine Bioproducts AS
 • 16.00

  Erfaringer med produksjon av kollagent protein fra fiskeskinn på Færøyene

  Jonhard Eysturskard, Seanergy
 • 16.20

  Erfaringer og fremtidige muligheter ved produksjon av kitin fra skall

  Rigmond Abelsen, Chitinor AS
 • 16.40

  Kan kategori 2 materiale fra oppdrett erstatte fyringsolje i biproduktindustrien?

  Bjørn Hyllmark, Scanbio
 • 17.00 - 17.10

  Spørsmål og diskusjon


 • 19.30

  Festmiddag


Program dag 2 - torsdag 4. februar

FoU

 • 09.00

  Lite oksiderte omega-3 oljer - et mulig konkurransefortrinn for norske råvarer

  Gjermund Vogt, Nofima Mat
 • 09.20

  Sildeolje fra ferskt biråstoff til spesialprodukter for helse og ernæring

  Iren Stoknes, EPAX AS
 • 09.35

  Fiskeproteinhydrolysater reduserer fedme. Kjenner vi årsaken?

  Bjørn Liaset, NIFES
 • 09.55

  Laksebein som ingrediens i torskefôr

  Sissel Albrektsen, Nofima Ingrediens
 • 10.10

  Spørsmål


 • 10.20

  Kaffepause


Markedsmuligheter

 • 10.50

  Hvordan kan norske marine ingredienser få suksess i den internasjonale helse- og ernæringssektoren?

  Bjørn Skjævestad, Altavida AS
 • 11.10

  Er marine ingredienser interessant for norsk næringsmiddelindustri?

  Eva Falch, Mills DA
 • 11.25

  Konsumprodukter av krabbebiråstoff. Utfordringer på markedssiden.

  Fridrik Sigurdsson, SINTEF MRB
 • 11.40

  Lunsj


 • 12.40

  Markedsmuligheter og -utfordringer for rogn fra filetering av sild

  Stein Ove Østvik, SINTEF Fiskeri og havbruk
 • 12.55

  Biråstoff som bidrag for et bærekraftig fiskefôr

  Kjell Måsøval, Biomar

Rammebetingelser

 • 13.15

  Utfordringer og muligheter i eksisterende og kommende EU-forordninger

  Gunn Knutsen, FHL-Maring
 • 13.35

  Kaffepause


 • 14.00

  Produktstandarder for å øke markedsmulighetene for marine ingredienser.

  Harald Breivik, Neperdo Biomarine AS
 • 14.20

  Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU

  Lars Andre Dahle, Forskningsrådet

Diskusjon og oppsummering

 • 14.35

  Plenumsdiskusjon og oppsummering


 • 15.20

  Slutt