Prosjektrapporter

Fiskeindustri

publ.nrPublikasjonsnavnUtført avÅr
4420 - EFFEKTIVISERING AV PRODUKSJON AV BIRÅSTOFF FRA FISKEINDUSTRIEN.
212 Effektivisering av produksjon av biråstoff fra fiskeindustrien Vesterålen Fiskeripark 2011
4419 - UTNYTTELSE AV RESTRÅSTOFF FRA HVITFISK HOS NORDVÅGEN AS.
213 Utnyttelse av restråstoff fra hvitfisk ved Nordvågen AS. Uttesting og forretningsmessig vurdering av sløyemaskin og total prosesslinje for sortering a Langøy Consult 2011
4417 - SORTERINGSANLEGG FOR BIRÅSTOFF FRA HVITFISKINDUSTRIEN PÅ VÆRØY OG RØST
209 Sorteringsanlegg for biråstoff fra hvitfiskindustrien på Værøy og Røst Vesterålen Fiskeripark 2011
4416 - SORTERINGSANLEGG FOR BIRåSTOFF FRA HVITFISKSEKTOREN I FINNMARK. FORPROSJEKT.
202 Utnyttelse av biråstoff fra hvitfisksektoren i Finnmark. Innledende prosjekt. Hartmark Consulting og
Langøy Consult
2011
4415 - MARKEDS- OG NÆRINGSMESSIG UTVIKLING AV BIRÅSTOFF FRA KONGEKRABBE. FORPROSJEKT.
187 Biråstoff av kongekrabbe. Innledende markeds- og industrivurderinger. Berlevåg Kongekrabbe og
Hartmark Consulting
2010
4414 - SILDEBIRåSTOFF FOR PRODUKSJON AV OLJE OG PROTEINHYDROLYSAT.
189 Prosessering av biråstoff fra sild til olje og proteinhydrolysat. Laboratorieforsøk med ulike enzymer og pilotforsøk med ultraferskt råstoff. SINTEF Fiskeri
og havbruk, og Sjøset Pelagic AS
2011
4413 - PILOTPRODUKSJON AV RESTRÅSTOFF FRA FISKEINDUSTRIEN PÅ MYRE
181 Fullskala pilotproduksjon av restråstoff fra fiskeindustrien. Erfaringer fra sesongproduksjon på Myre. Sea-Pro AS og Vesterålen Fiskeripark 2009
4412 - Automatisk sortering av mager fra hvitfisk. Forprosjekt.
152 Automatisk sortering av mager fra hvitfisk. Forprosjekt. Contra AS, SINTEF Fiskeri og havbruk AS 2007
4411 - BIPRODUKTER FRA PELAGISK INDUSTRI
164 Biråstoff fra filetering av sild. Kartlegging og analyse av råstoff og utnyttelsesmuligheter Sjøset Pelagic AS
og SINTEF Fiskeri
og havbruk
2009
4409 - ØKT LØNNSOMHET VED LANDBASERT SLØYING OG SORTERING AV BIPRODUKTER
132 Økt lønnsomhet ved landbasert sløying og sortering av biprodukter. Simuleringsmodell. Melbu Systems AS 2006
132 Økt lønnsomhet ved landbasert sløying og sortering av biprodukter. Forklaring og grunnlagsdata. Melbu Systems AS 2006
4408 - MOTTAKSANLEGG RUNDFISK NORKYN SEAFOOD
137 Rasjonelt mottaksanlegg for rundfisk. Sløying og sortering av biprodukter. Forprosjekt. Norkyn Seafood AS 2006
4407 - INDUSTRIELL TØRKING AV FISKEHODER. KVALITET OG LOGISTIKK.
135 Kvalitetshåndbok for industriell tørking av biprodukter Aker Seafoods Finnmark AS 2006
4405 - ERFARINGER MED BRUK AV NEDSKALERT RASJONELL SLøYELINJE VED SOMMARøY PRODUKSJONSLAG
161 Erfaringer med bruk av nedskalert rasjonell sløyelinje ved Sommarøy Produksjonslag Sommarøy Produksjonslag 2008
4404 - UTNYTTELSE BIPRODUKTER KRABBEPRODUKSJON
130 Utnyttelse av biprodukter fra krabbeproduksjon SINTEF Fiskeri og Havbruk 2006
4403 - TØRKING AV HODER
125 Industriell tørking av fiskehoder. Forprosjekt. Norway Seafoods Hammerfest 2005
4402B - EFFEKTIV SLØYING OG SORTERING AV BIPRODUKTER. FULLSKALAANLEGG
122 Erfaringer med bruk av ny sløyelinje i fiskeindustrien. Ett års drift hos Gunnar Klo AS, avd. St. Gunnar Klo AS 2004
4402 - EFFEKTIV SLØYING OG SORTERING AV BIPRODUKTER
103 Effektiv sløying og rasjonell håndtering av biprodukter i fiskeindustrien RUBIN 2002
4401 - HÅNDTERING OG INNSAMLING AV FISKESKINN TIL GELATINPRODUKSJON
102 Håndtering og innsamling av fiskeskinn til gelatinproduksjon H. Kræmer Norfico 2002