Kystflåten

Publ.nrPublikasjonsnavnUtført avÅr
4208 - UTVIKLING OG UTTESTING AV SKåNSOM SLØYEMASKIN FOR HVITFISK
195 Utvikling og uttesting av skånsom sløyemaskin for hvitfisk. Fase 1 - oppdrettstorsk SeaSide AS 2010
4207 - ILANDFØRING AV RUNDFISK - OPTIMAL BEHANDLING OG LAGRING MED HENSYN TIL KVALITET PÅ FISK OG BI
198 Ilandføring av usløyd torsk, hyse og sei. Optimal behandling og kjøling med hensyn til kvalitet av fisk og biråstoff Nofima Marin 2010
Brosjyre "Anbefalinger ved landing av usløyd torsk, sei og hyse Nofima Marin 2010
4206 - KYSTFLÅTENS SLØYEMØNSTER
160 Kystflåtens sløyemønster. Med fokus på økt utnyttelse av biprodukter, status og framtidsutsikter Stiftelsen RUBIN 2007
4204 - EFFEKTIV SLØYING OG HÅNDTERING AV BIPRODUKTER I KYSTFLÅTEN
154 Effektiv sløying og håndtering av biprodukter om bord i kystflåten. Bygging og utprøving av nye kystfiskefartøy Selfa Arctic AS, K. H. Rørtveit og RUBIN 2007
118 Effektiv sløying og sortering i kystflåten. Erfaringer fra bruk av nytt utstyr i eksisterende båter. John Roger Eriksen,
Nord Norsk Skipskonsult
2004
117 Effektiv sløying og håndtering av biprodukter i den fremtidige kystflåte Selfa Arctic AS 2004
4203 - KARAKTERISERING AV BIPRODUKTER TIL KONSUM
100 Karakterisering av biprodukter til konsum. Steds- og sesongmessige variasjoner. RUBIN / Geir Johnsen 2002
4202 - KVALITET VED ILANDFØRING AV RUNDFISK
99 Kvalitet av fisk og biprodukter ved ilandføring av fisken usløyd Fiskeriforskning 2002
4201 - AKSJON ILANDFØRING AV RUNDFISK FRA KYSTFLÅTEN
96 Aksjon ilandføring av rundfisk fra kystflåten RUBIN 2001