Oppdrett

Publ.nrPublikasjonsnavnUtført avÅr
4523 - UTNYTTELSE AV BIRåSTOFF FRA LAKSEINDUSTRIEN TIL KONSUM
208 Utnyttelse av biråstoff fra lakseindustrien til konsum RUBIN 2011
4522 - INAKTAKTIVERING AV PATOGENE MIKROORGANISMER I FISKEBIPRODUKTER. DELPROSJEKT C.SPOROGENES
203 Inaktivering av patogene mikroorganismer i fiskebiprodukter ved ensilering og varmebehandling. Delprosjekt Clostridium sporogenes sporer. Nofima Ingrediens 2011
4521 - INAKTIVERING AV IPN-VIRUS I FISKEBIPRODUKTER VHA UORGANISK SYRE ELLER BASE
205 Inaktivering av IPN-virus i fiskebiprodukter ved behandling med uorganisk syre og base Nofima Ingrediens og Veterinærinstituttet 2011
4520 - INAKTIVERING AV PATOGENE MIKROORGANISMER I FISKEBIPRODUKTER. DELPROSJEKT IPN-VIRUS.
199 Inaktivering av patogene mikroorganismer i fiskebiprodukter. Delprosjekt IPN-virus. Nofima og Veterinærinstituttet 2010
4519 - ETABLERING AV BIOGASSPRODUKSJON FOR KATEGORI 2 MATERIALE FRA FISKEOPPDRETT. FORPROSJEKT.
194 Bioenergi fra biprodukt av laks. Produksjon av biogass og olje av kategori 2 biprodukt fra lakseoppdrett. Forprosjekt Biokraft AS og NSL 2010
4518 - FORBRENNINGSFORSØK MED KATEGORI 2 FISKEBIPRODUKTER
183 Forbrenningsforsøk med kategori 2 fiskebiprodukter SINTEF Energiforskning og Scanbio 2009
4517 - INAKTIVERING AV PATOGENE MIKROORGANISMER I FISKEBIPRODUKTER. DELPROSJEKT SALMONELLA.
180 Inaktivering av patogene mikroorganismer i fiskebiprodukter. Delprosjekt Salmonella Nofima Ingrediens 2009
4516 - LEVER OG ANNET BIRåSTOFF FRA TORSKEOPPDRETT
190 Biråstoff fra oppdrettstorsk. Kvalitet, holdbarhet og marked for lever. Møreforsking 2011
4515 - EFFEKTIV TRANSPORT AV KJØLT MARING BIRÅSTOFF. FORPROSJEKT.
177 Effektiv transport av kjølt marint biråstoff. Forprosjekt. SINTEF Fiskeri og Havbruk og Thermotank 2009
4514 - LAKSEBLOD SOM INGREDIENS I PETFOOD
188 Lakseblod som ingrediens i petfood. Tørking i pilotskala for bevaring av koaguleringsevne. Vital Marin AS og Core Competence 2010
169 Tørket lakseblod som ingrediens i petfood. Innledende markedsundersøkelse Core Competence 2008
4513 - UTTESTING AV PEREDDIKSYRE SOM ALTERNATIVT KONSERVERINGSMIDDEL I FISKEENSILASJE
165 Pereddiksyre som alternativt konserveringsmiddel i fiskeensilasje Aqua Pharma AS, Hordafôr AS 2009
4512 - INDUSTRIELL UTVIKLING AV PEPTONER BASERT På BIRåSTOFF AV LAKS
170 Industriell utvikling av peptoner fra biråstoff av laks Seagarden ASA 2009
4511 - STATUS FOR UTNYTTELSE AV RESTRåSTOFF FRA TORSKEOPPDRETT
163 Status for utnyttelse av restråstoff fra torskeoppdrett Møreforsking 2008
4510 - KOMMERSIELLE PRODUKTER AV RYGGBEINFARSE AV LAKS
176 Kommersielle produkter av ryggbeinkjøtt fra laks Berggren AS og SINTEF Fiskeri og havbruk 2010
4509 - UTVIKLING AV FôR TIL FANGSTBASERT AKVAKULTUR
157 Utvikling av fôr til fangstbasert akvakultur Gellyfeed AS 2008
4508 - LAKSEBLOD I NÆRINGSMIDLER. PILOTFORSØK SEPARASJON OG TØRKING.
151 Lakseblod som ingrediens i næringsmidler. Pilotforsøk separasjon og tørking. Vital Marin AS 2008
4508 - LAKSEBLOD I NÆRINGSMIDLER. INNLEDENDE MARKEDSUNDERSØKELSE.
138 Lakseblod i næringsmidler. Innledende markedsundersøkelse. Core Competence AB 2006
4507 - UTNYTTELSE AV FERSKE LAKSERYGGER
131 Utnyttelse av kjøtt fra ryggbein av laks - farse og skrapekjøtt SINTEF Fiskeri og Havbruk 2006
4506 - KONSERVERING AV LAKSEBLOD. METODER OG ØKONOMI.
129 Konservering av lakseblod. Metoder og økonomi. Kjølås Stansekniver og
SINTEF Fiskeri og havbruk
2006
4505 - BIPRODUKTER FRA BLÅSKJELL
110 Biprodukter fra blåskjell KPMG og RUBIN 2003
4503 - KONTINUERLIG ENZYMPROSESSERING AV FERSKE BIPRODUKTER
108 Kontinuerlig enzymprosessering av ferske marine biprodukter Marine Bioproducts AS 2003
4502 - DOKUMENTASJON HYGIENISK KVALITET FOR GELLYFEED TIL LAKS/TORSK
107 Hygieniserende effekt av Gellyfeed-prosessen. Bruk av marint avskjær i fiskefôr. Veterinær-instituttet 2003
4501 - UTVIKLING OG UTPRØVING AV SKÅNSOM SLØYEMASKIN FOR LAKS
95 Utvikling og utprøving av modifisert sløyemaskin for lakseindustrien Baader,
Fjord Seafood,
Vikholmen Bioprosess
2001
4500 - VURDERING AV SMITTERISIKO VED BRUK AV RUBIN-FôR TIL OPPDRETTSFISK
94 Smittehygienisk vurdering av fôr basert på villfanga fisk til oppdrettsfisk Veterinær instituttet 2000