Havflåten

Publ.nrPublikasjonsnavnUtført avÅr
4305 - OPPSUMMERING AV ERFARINGER VED BRUK AV BAADER SLØYEMASKIN 444 OMBORD I HAVFLÅTEN
145 Oppsummering av erfaringer med bruk av Baader sløyemaskin 444 ombord i havflåten. RUBIN 2006
4304 - KOMPAKTANLEGG FOR ENZYMATISK PROSESSERING AV FERSKE MARINE BIPRODUKTER
123 Kompaktanlegg for ezymatisk prosessering av ferske marine biprodukter Epcon 2005
4303 - KORTTIDSKONSERVERING FERSKFISKTRÅLERE
121 Korttidskonservering av torskehoder og andre biprodukter beregnet for konsum Norway Seafoods Hammerfest,
Hydro Formates, Fiskeriforskning
2004
4302 - SKÅNSOM SLØYEMASKIN FOR HAVFLÅTEN
105 Utvikling og utprøving av skånsom sløyemaskin for ferskfisktrålere. Delrapport Baader og RUBIN 2003
4301 - VIDEREFOREDL. AV ENSILASJE OMBORD I TENOR. DOK. AV KVALITET, PROSESS OG ØKONOMI
91 Videreforedling av ensilasje ombord i Tenor. Dokumentasjon av kvalitet, prosess og økonomi Sætremyr, SINTEF 2000