Prosjektrapporter

Markedsprosjekter

Publ.nrPublikasjonsnavnUtført avÅr
4658 - KOLLAGEN FRA FISKESKINN
219 Kollagen fra fiskeskinn. Forretningsmuligheter innen næringsmidler, kosttilskudd og kosmetikk. Hartmark Consulting
og Vital Solutions GmbH
2012
4657 - INTERNASJONAL MARKEDS- OG INDUSTRIANALYSE FOR MARINE INGREDIENSER. OPPDATERING AV NOV. 2011
210 Internasjonal markeds- og industrianalyse for marine ingredienser. Oppdatering av november 2011 Hartmark Consulting AS
og Core Competence
2011
4656 - PRODUKTUTVIKLING AV TORSKEMELKE TIL KONSUM
206 Produktutvikling av torskemelke til konsum Binor Products AS 2011
4655 - DOKUMENTASJON AV FISKEMELKE MHT. AKTUELLE HELSEMARKØRER. INNLEDENDE STUDIER.
215 Dokumentasjon av fiskemelke mnt. aktuelle helsemarkører. Innledende studier. NIFES 2012
4654 - PROSESSERING AV MARINT BIRåSTOFF TIL SMAKS- OG LUKTFRIE FISKEPROTEINER. FORPROSJEKT.
204 Utvikling av konkurransedyktig prosessering av marint biråstoff til smaks- og luktfrie fiskeprotein ingredienser. Forprosjekt. Altavida, SINTEF
og Chalmers
2011
4652 - NETTFORUM MARINE PROTEINER TIL HELSE OG ERNÆRING
217 Erfaringer nettforum marine proteiner Altavida Inc. 2011
4650 - FORBEDRET ANALYSEMETODIKK FOR PEPTIDSTøRRELSESFORDELING I MARINE PROTEINHYDROLYSATER
200 Forbedret analysemetodikk for peptidstørrelsesfordeling i marine proteinhydrolysater Nofima 2011
4649 - SILDEAVSKJÆR SOM RÅSTOFF TIL SPESIALPRODUKTER FOR HELSE OG ERNÆRING. HOVEDPROSJEKT.
216 Sildeavskjær som råstoff til spesialprodukter for helse og ernæring. Hovedprosjekt. EPAX 2012
Statusrapport fra EPAX på bruk av sildeavskjær til spesialprodukter til helse og ernæring. EPAX 2011
Mulig biologisk effekt på langkjedede enumettede fettsyrer (LC-MUFA) Universitetet i Tromsø,
fakultet for biovitenskap,
fiskeri og økonomi
2010
4647 - SCREENING AV OMEGA-3 OLJER MHT VARIASJON I OKSIDASJONSGRAD, INNHOLD AV OKSIDASJONSPROD. MM.
196 Lite oksiderte omega-3 oljer og potensielle helsefordeler. Screening av omega-3 oljer mht. variasjon i oksidasjonsgrad, innhold av oksidasjonsprod., m Nofima Marin og
Nofima Mat
2010
4646 - MULIGHETER FOR NORSKE MARINE PROTEINER PÅ DET AMERIKANSKE HELSE- OG ERNÆRINGSMARKEDET
186 Muligheter for marine proteiningredienser i det amerikanske helse- og ernæringsmarkedet Altavida AS 2010
Presentasjon på RUBIN konferansen om muligheter for norske marine proteiner på det amerikanske helse og ernæringsmarkedet Altavada AS 2010
4645 - KVALITETSSTANDARD FOR MARINT PROTEINHYDROLYSAT
Volontary Monograph for Salmon Hydrolysate Type 1 Neperdo Biomarine AS 2010
Volontary Monograph for Salmon Hydrolysate Type 2 Neperdo Biomarine AS 2010
4644 - UTNYTTELSE AV ROGN FRA FILETERING AV SILD. FORPROSJEKT.
182 Utnyttelse av rogn fra filetering av NVG-sild SINTEF Fiskeri og
havbruk
2009
4643 - DOKUMENTASJON AV ACE-HEMMERE I MARINE PEPTIDER - VIDEREFØRING. DOCMAR II.
179 Dokumentasjon av blodtrykkssenkende (ACE-hemmende) og antioksidative peptider i marint råstoff. Norges Fiskerihøgskole,
fakultet for biovitenskap,
fiskeri og økonomi, universitetet i Tromsø
2010
4642 - OMEGA-3 OLJER FRA FERSKT MARINT RÅSTOFF
173 Omega-3 oljer fra ferskt marint råstoff. En mulig konkurransestrategi for den norske omega-3 industrien Altavida AS og
Nofima
2009
4641 - SILDEOLJE FOR BRUK I SPESIALPRODUKTER TIL HELSE OG ERNæRING. FORPROSJEKT.
172 Sildeolje for bruk i spesialprodukter til helse og ernæring. Forprosjekt. EPAX AS 2009
4640 - DOKUMENTASJON AV LAKSEBEIN SOM INGREDIENS I TORSKEFôR. VIDEREFØRING.
178 Laksebein i fôr til torsk. Biologisk evaluering av laksebeinmel som alternativ proteinkilde i torskefôr. Nofima Ingrediens 2009
4639 - INTERNASJONAL MARKEDS- OG INDUSTRIANALYSE FOR MARINE INGREDIENSER. OPPDATERING.
167 Internasjonal markeds- og industrianalyse for biomarine ingredienser. Oppdatering av oktober 2008. Hartmark Consulting AS
og Core Competence AB
2008
4638 - DOKUMENTASJON AV HELSEGEVINST VED BRUK AV PROTEINHYDROLYSAT AV LAKS.
207 Dokumentasjon av helsegevinst ved bruk av proteinhydrolysat av laks. Effekt av FPH på blodsukkernivå i rotter. NIFES 2011
193 Dokumentasjon av helsegevinst ved bruk av proteinhydrolysat av laks. Reduksjon av fedme med FPH og komponenter som FPH inneholder mye av. NIFES 2010
155 Dokumentasjon av helsegevinst ved bruk av proteinhydrolysat av laks. Fedmeutvikling, stress og metabolismeveier. NIFES 2008
4637 - KOMMERSIELLE PRODUKTER AV BIRåSTOFF AV KRABBE
174 Kommersielle produkter av biråstoff av krabbe Rørvik Fisk og
SINTEF Fiskeri og
havbruk
2009
4636 - SPESIALKITOSAN I NÆRINGSMIDLER
158 Spesialkitosaner som ingrediens i næringsmidler. Uttesting av nytt gelsystem. Advanced
Biopolymers AS
2008
4635 - KARDIOVASKULÆRE EFFEKTER AV SPESIALKITOSAN
149 Dokumentasjon av kardiovaskulære effekter av spesialkitosan Advanced
Biopolymers AS
2007
4633 - MONOGRAFI AV TRAN FRA OPPDRETTSTORSK
153 EU-monografi av tran fra lever av oppdrettstorsk Neperdo Biomarine 2008
4632 - KRABBEMEL I TORSKEFôR
143 Biprodukter fra taskekrabbe som fôringrediens til torsk. Forprosjektering av krabbemelproduksjon. Fiskeriforskning og
Biomar
2006
4631 - PILOTPROSESS SPESIALKITOSAN
162 Pilotprosess-¨- fremstilling av spesialkvalitet kitosan basert på rekeskall Advanced
Biopolymers AS
2008
4630 - LAKSEBEIN SOM INGREDIENS I TORSKEFôR
136 Laksebein som ingrediens i fôr til torsk Fiskeriforskning,
avd. Bergen
2006
4629 - RÅVAREKILDER FOR OMEGA 3 OLJER
144 Råvarekilder for omega 3 oljer. Potensialer, ernæring/helse, bærekraftighet og miljøstatus. Sammenligning norske og utenlandske kilder. TINE BA 2007
4628 - KOSTEFFEKTIV FJERNING AV MILJØGIFTER FRA FISKEOLJER   
141 Kosteffektiv fjerning av miljøgifter fra fiskeoljer Due Miljø AS  2007
4625 - DOKUMENTASJON AV FERSK LAKSEOLJE TIL HUND OG GRIS
168 Dokumentasjon av fersk lakseolje til purke i dieperiode. Effekt på mordyrs produktivitet og vekst hos grisunger. Marine Harvest
Ingredients
2008
139 Dokumentasjon av fersk lakseolje til hund og smågris. Marine Harvest
Ingredients
2006
4623 - MARKED SVØMMEBLÆRER
133 Tørking og eksport av norske svømmeblærer til Asia Sea Snack Norway 2006
4618 - ORGANISERING KONSUMPRODUKTER
119 Marine biprodukter til konsum. Koordinering og organisering. Svein Nybø Consulting 2004
4617 - METODE FOR BESTEMMELSE AV PEPTIDSTøRRELSE I FISKEHYDROLYSAT, ENSILASJE OG GELATIN
115 Metode for bestemmelse av peptidstørrelse i fiskehydrolysat, ensilasje og gelatin Fiskeriforskning 2004
4615 - DOKUMENTASJON AV HELSEEFFEKTER FRA MARINT RÅSTOFF I JAPAN
116 Dokumentasjon av helseeffekter fra marint råstoff i Japan TINE BA 2004
4613 - INTERNASJONAL MARKEDS- OG INDUSTRIANALYSE AV MARINE INGREDIENSER
111 Internasjonal markeds- og industrianalyse av marine ingredienser Core Competence og Hartmark 2003
4609 - MARKEDSANALYSE AV FISKEGELATIN
106 Markedsanalyse av fiskegelatin FMC Biolpolymer/Kline 2002
4608 - DOKUMENTASJON AV HELSEMESSIGE OG FUNKSJONELLE EGENSKAPER AV MARINE INGREDIENSER
Sluttrapport DOCMAR. Delprosjekt Peptid NIFES 2007
Populærvitenskapelig hefte med resultater fra DOCMAR NIFES 2007
Sluttrapport DOCMAR. Delprosjekt Marine oljer Fiskeriforskning 2007
Sluttrapport DOCMAR. Delprosjekt Kalsium NIFES og Universitetet
i Oslo, avdeling for ernæringsvitenskap
2007
Sluttrapport DOCMAR. Delprosjekt Taurin og ACE-hemmere. Norges Fiskerihøgskole 2007
Sluttrapport DOCMAR. Delprosjekt Fosfolipider og nukleotider NIFES 2007
4607 - UTNYTTELSE AV BIPRODUKTER TIL KONSUM
113 Økt omsetning av biprodukter av sjømat til konsum Svein Nybø
Consulting
2004
4606 - ETABL AV SAMARB.PROSJ M/INTERNASJ MARKEDSAKT FOR UTVIKL NORSK BIOMARIN INGREDIENSIND.
Referat og innlegg bransjemøte 2003
Agenda bransjemøte 2003
4604 - UTPRØVING AV LAKSEENSILASJE I KINA
101 Utprøving av lakseensilasje-konsentrat i Kina Hordafôr/Norsk
Hydro
2002
4603 - INNBLANDING AV RÅENSILASJE I SPESIALKVALITETER FISKEMEL
97 Råensilasje i produksjon av spesialkvalitet fiskemel SSF/Norsildmel 2001
4602 - SYNLIGGJØRING AV FORRETNINGSMESSIGE MULIGHETER FOR MARINE BIPRODUKTER
87 Industriell utvikling av marine biprodukter. Synliggjøring av forretningsmessige muligheter. Hartmark AS 2000
4601 - PLANLEGGING OG ARRANGEMENT AV WORK-SHOP
84 Oppsummering av work-shop. Marine biprodukter ? markedsmessige og industrielle perspektiver. Hartmark AS 1999