konferansebanner

Program dag 1 - onsdag 7. februar

Generelt

10.00 Politiske mål for verdiskaping av biprodukter
Statssekretær Vidar Ulriksen, Fiskeri- og kystdepartementet
Last ned foredrag (pdf)
10.20 Utnyttelse av hele råstoffet, alfa omega for næringen,
Jan Skjærvø, Norges Fiskarlag
Last ned foredrag (pdf)
10.35 Status for utnyttelse og verdiskaping av biprodukter i Norge
Sigrun Bekkevold, RUBIN
Last ned foredrag (pdf)
10.55 Hvordan går utviklingen på Island?
Hannes Hafsteinsson, Icelandic Fisheries Laboratories, Island
Last ned foredrag (pdf)
11.15 Spørsmål og diskusjon
11.25 Kaffepause

Landindustrien

11.50 Landbasert sløying og sortering av biprodukter. Bra for fisker, bra for bedriften og bra for biproduktene!
12.20 Muligheter for utnyttelse av biprodukter fra krabbeindustrien og pelagisk industri
Stein Ove Østvik, SINTEF Fiskeri og havbruk AS
Last ned foredrag (pdf)
12.40 Satsing på industriell tørking av fiskehoder i Norge
Jan Fredriksen, Arctic Stockfish Kvalsund AS
Last ned foredrag (pdf)
13.00 Lunch

Oppdrett

14.00 Utnyttelse av kjøtt fra lakserygger. Teknologi og produktegenskaper
Stein Ove Østvik, SINTEF Fiskeri og havbruk AS
Last ned foredrag (pdf)
14.20 Lakseblod og laksehoder. Teknologi, konservering anvendelse
Frode Håkon Kjølås, SeaSide AS
Last ned foredrag (pdf)

Biprodukter til konsum

14.40 BiNor: Utvikling og tilrettelegging av felles salg og profilering av konsum-biprodukter
Gustav Eidsaune, BiNor Products AS
Last ned foredrag (pdf)
14.55 Lakserygger som råstoff til attraktive fiskematprodukter
Hans Chr. Berggren, AS Berggren
Last ned foredrag (pdf)
15.10 Kaffepause

Ingredienser

15.40 Status for MARING, bransjeforening for marin ingrediensindustri
Jostein Refsnes, MARING
Last ned foredrag (pdf)
15.50 Nutraceuticals from Norwegian marine by-products
Andreas Sander, Cognis
Last ned foredrag (pdf)
16.10 Hvordan utvikle ingredienser til legemidler?
Thorleif Thormodsen, Navamedic ASA
Last ned foredrag (pdf)
16.30 Potensialer og begrensninger for råvarer til omega-3 oljer
Odd-Ivar Lekang, TINE BA
Last ned foredrag (pdf)
16.50 Spørsmål og diskusjon
17.10 Slutt for dagen
19.30 Festmiddag

 

Program dag 2 - torsdag 8. februar

FoU

09.00 Resultater fra det 5-årige forskningsprogrammet DOCMAR
 • Innledning og perspektiver,
  Amund Måge, NIFES
  Last ned foredrag (pdf)
 • Proteinhydrolysater mot fedme og fedmerelaterte sykdommer,
  Bjørn Liaset, NIFES
  Foredrag: Ta kontakt med foredragsholder
 • Marine oljer – helsemessige konsekvenser av prosessering,
  Jan Pettersen, Fiskeriforskning
  Last ned foredrag (pdf)
 • Biotilgjengelighet av marint kalsium,
  Marian K. Malde, Universitetet i Oslo
  Last ned foredrag (pdf)
 • Kaffepause

 • Marine fosfolipider og effekt på tarmbetennelse,
  Livar Frøyland, NIFES
  Last ned foredrag (pdf)
 • ACE-hemmere og taurin fra marine biprodukter,
  Edel Elvevoll, Norges Fiskerihøgskole
  Last ned foredrag (pdf)
11.10 Spørsmål
11.20 EU`s forskningsprogram Seafood Plus
Torger Børresen, Danmarks Fiskeriundersøkelser
Last ned foredrag (pdf)
11.40 Lunch
12.40 Kan fersk lakseolje bedre helsa til hund og gris?
Erik Lærdal, Marine Harvest Ingredients AS
Last ned foredrag (pdf)
13.00 Kan mineralrike biprodukter gi bedre vekst og smak på oppdrettstorsk?
Anders Aksnes, Fiskeriforskning
Last ned foredrag (pdf)

Industri, teknologi og regelverk

13.20 Teknologiutvikling og kommersialisering av spesialkitosaner i Norge
Einar Mustaparta, Advanced Biopolymers AS
Last ned foredrag (pdf)
13.35 Marine proteiner – forretningsmessige muligheter og utfordringer
Hans Troye, Seagarden AS
Last ned foredrag (pdf)
13.55 Kaffepause
14.20 Utvikling av en biomarin næring: Betydning av marin bioteknologi
Jostein Dalland, Natural ASA
Last ned foredrag (pdf)
14.40 Tilpassing av regelverk til økt verdiskaping av biprodukter
Ola Magnus Lømo, FHL MARING
Last ned foredrag (pdf)

Diskusjon og oppsummering

14.55 Plenumsdiskusjon og oppsummering
15.40 Slutt