Arkiv

Arkiv, Rapporter 1991-1998

Publikasjonstittel  Utført av  År 
Sluttrapport 1991-1998. RUBIN 1998
RUBIN-Konferansen  1998
Notat vedr. "Nasjonal Strategi". (Biprodukter fra fiskeri- og havbruksnæringen) .  RUBIN 1996
Årsberetning 1992 RUBIN 1993
Årsberetning 1993 RUBIN 1994
Årsberetning 1994 RUBIN 1995
Årsberetning 1995 RUBIN 1996
Årsberetning 1996 RUBIN 1997
Årsberetning 1997 RUBIN 1998


 

Generelt 
001  Varestrømanalyse - biprodukter fra fisk og reker -Forprosjekt
10  Varestrømanalyse. (Biprodukter av fisk og reker, 1991) 22s. VINN 1992
003  Varestrømanalyse - biprodukter fra fisk og reker. Videreføring
14  Varestrømanalyse. (Biprodukter av fisk og reker. Videreføring 1991) 29s. RUBIN 1993
28  Varestrømanalyse 1993/94. (Biprodukter fra fisk og reker) 33s. RUBIN 1995
58  Varestrømanalyse 1995. (Biprodukter fra fisk og reker) 45s. RUBIN 1996
004  Fiskeindustriregister i Møre og Romsdal
17  Fiskeindustriregister for Møre og Romsdal 24s.  Fiskerisjefen i Møre og Romsdal 1993
006  Komposteringsseminar 22. oktober 1992
11  Rapport fra komposteringsseminar 31s. Jordforsk 1992
007  Utnyttelse av fiskebiprodukter i Japan 
15  Fish waste in Japan 21s. Norwegian Industrial Attachés 1993
008  Strategi for biprodukter fra rekeproduksjon 
27  Rekeskall (Mengder og utnyttelsesmuligheter) 8s. RUBIN 1994
010  Prisutvikling på kraftfôr i Norge

34  Prisutvikling på kraftfôr i Norge. 11s. Det Norske Veritas Industri Norge 1994
011  Konferansen - "Fiskeensilasje i husdyrfôr 26. april"
41  Fiskeensilasje i husdyrfôr. (Konferanse 26.04.95) 82s. RUBIN 1995


 

Kvalitet 
101  Kvalitetskrav ved utnyttelse av biprodukter fra fiskeri og fiskeoppdrett 
04  Kvalitetskrav ved utnyttelse av biprodukter fra fiskeoppdrett 108s.  Matforsk/Oceanor/Det Norske Veritas Industri Norge 1992
05  Kvalitetskrav ved utnyttelse av biprodukter fra fiskeriene. (Del 1 Mel og olje) 81s. SSF 1992
06  Kvalitetskrav ved utnyttelse av biprodukter fra fiskeriene. (Del 2 Ensilasje) 52s. Fiskeriforskning 1992
102  Praktisk kvalitetsstyring ved utnyttelse av biprodukter fra fiskeoppdrett 
29  Praktisk kvalitetsstyring ved utnyttelse av biprodukter fra fiskeoppdrett. 14s. Hordafôr 1994
103  Ny analysemetode for antibiotikarester i ensilasje
21  Ny analysemetode for antibiotikarester i ensilasje. 18s. Norges Veterinærhøgskole 1993
104  Mikrobiologiske analyser av antibiotikarester i ensilasje 
49  Mikrobiologiske analyser av antibiotika i ensilasje 1995. 11s. Universitetet i Bergen 1995


 

Oppsamling / Transport 
201  Gjennomgang av dagens system for håndtering av avfall og biprodukter fra fiskeri og fiskeoppdrett 
01  Håndtering av avfall og biprodukter fra oppdrett og fiskeri. (Gjennomgang av dagens system) 83s. Oceanor 1991
203  Pilotprosjekt - regionalt samarbeid i Vesterålen.
25  Pilotprosjekt om regionalt samarbeid i Vesterålen. 21s.  Fryserienes Fôromsetning/ Vesterålen Næringssenter 1994
204  Pilotprosjekt - regionalt samarbeid i Vestvågøy 
30  Pilotprosjekt om regionalt samarbeid i Vestvågøy. 96s. Vestvågøy Kommune 1994
205  Aksjon Nord-Norge - miljøvennlig håndtering av biprodukter og avfall fra fiskeindustrien 
43  Aksjon Nord-Norge. (Miljøvennlig håndtering av biprodukter i fiskeindustrien. 29s. Fiskerinæringens Landsforening 1995
206  Seminar om transport av ferske biprodukter fra fiskeindustrien
23  Transport av ferske biprodukter 8s. RUBIN 1993
207  Ilandføring av biprodukter fra fangstleddet. Samarbeidsløsninger i Båtsfjord 

57  Ilandføring av biprodukter fra fangstleddet. (Samarbeidsløsninger i Båtsfjord) 43s. Fiskerisjefen i Finnmark m.fl. 1996


 

Fôringsforsøk og markedsutvikling  
301  Fiskeensilasje i kraftfôr til husdyr 
50  Fiskeensilasje i kraftfôr til husdyr. 29s. NLH/ Landbrukstilsynet/ Felleskjøpet 1995
302  Rubin-fôret - ferskfôr til oppdrettsfisk 
08  Algibind i våtfôr. (Effekt på fordøyelighet) 6s. Akvaforsk/ Vikenco/ Asmico/ Algea 1992
09  Tekniske undersøkelser av gelbehandlet fiskefôr. 29s. NLH, institutt for tekniske fag 1992

36  RUBIN-fôret. Våtfôr til oppdrettsfisk. (Utprøving av teknikk og fôringsforsøk) 54s.  RUBIN/ Akvaforsk/ Asmico/ Algea/ Vikenco/ NTH 1994
46  RUBIN-fôret. Våtfôr til oppdrettsfisk. (Videreutvikling av gelingsteknikk) 34s.  NTH 1995
59  RUBIN-fôret. (Utprøving hos Øyfisk, 1996) 7s. NTNU, Akvaforsk 1996
64  RUBIN-fôret (Utprøving av vakuumpumpe for utfôring av RUBIN-fôr.) 8s. Øyfisk  1997
72  RUBIN-fôret (Vurdering av smittefare) 11s. Akvaforsk 1997
73  RUBIN-fôret (Tilsetning av vitaminer og mineraler) 27s. Akvaforsk 1997
74  RUBIN-fôret (Karbohydratkilder og bindere) 15s. Akvaforsk 1997
75  RUBIN-fôret (Utprøving av ulike mengder og typer alginater for geling) 10s. NTNU 1997
76  RUBIN-fôret (Innvirkning på slaktekvalitet og tilvekst hos laksen) 17s. Akvaforsk 1997
77  RUBIN-fôret (Praktisk utprøving hos Øyfisk 1996-98) 14s. Øyfisk 1998
78  RUBIN-fôret (Sammenheng mellom fôrets vanninnhold, osmoseregulering og "vintersår" hos laksen) 96s. Akvaforsk, NLH 1998
79  RUBIN-fôret. (Sammenheng mellom ernæring og bindevevsstruktur hos laks) En litteraturstudie 18s. Akvaforsk 1998
80  RUBIN-fôret. (Mineralbalanse i RUBIN-fôr og tørrfôr, sett i forhold til kvalitet av laks) Akvaforsk, NLH 1998
81  RUBIN-fôret. (Fordøyelighet av fôr med ulike typer fiskeråstoff) Akvaforsk 1998
303  Problemstudie av pet-foodmarkedet i Norge 
03  Problemstudie om pet-food. 31s. Berg Næringsutvikling  1992
304  Avfall fra fiskeoppdrett som fôr til pelsdyr 
31  Fôring av pelsdyr med antibiotikaholdig ensilasje. 11s. NLH, institutt for husdyrfag 1994
51  Avfall fra fiskeoppdrett som fôr til pelsdyr. 30s. NLH, institutt for husdyrfag 1995
83  Fôring av pelsdyr med antibiotikaholdig ensilasje.(Oppfølging av tidligere forsøk) 6s. NLH, institutt for husdyrfag 1998
305  Utvikling av halvfabrikata til internasjonal petfood-industri 
26  Utvikling av halvfabrikata til internasjonal petfood-industri. 88s. PA Consulting Group 1994
306  Lakseensilasje som vinterfôr til sau 
40  Lakseensilasje som vinterfôr til sau. 21s. NLH, institutt for husdyrfag 1996
307  Ensilasje i fôr til slaktegris - effekt på kjøttprosent 
39  Ensilasje i fôr til slaktegris. (Effekt på kjøttprosent) 10s. Felleskjøpet Fôrutvikling/NLH, institutt for husdyrfag 1995
308  Markedsmuligheter for beinfraksjon av fiskeavskjær 
33  Markedsundersøkelse av beinrikt fiskemel. 26s. SSF 1994
65  Andvendelse av fiskebenmel.( Bein separert ved ensilasjeproduksjon) 24s.  NLH, institutt for husdyrfag, m.fl. 1997
309  Ensilasjekonsentrat i tørrfôr til oppdrettsfisk- fôringsforsøk
45  Ensilasjekonsentrat i tørrfôr til oppdrettsfisk. (Fôringsforsøk) 26s.  Rieber & Co./ Havforskningsinstituttet 1995
310  Ensilasje og sildemel i fôr til slaktekylling - lukt og smak av marinert kylling 
53  Fiskeensilasje og fiskemel i fôr til slaktekylling. (Lukt og smak av marinert kylling) 50s. Norske Eggsentraler/ Felleskjøpet/ NLH/ SSF/ Matforsk 1995
311  Lakseensilasje til slaktegris i Vesterålen 
61  Lakseensilasje til slaktegris i Vesterålen. 35s. NLH, institutt for husdyrfag 1997
312  Oppgradering av ensilasjeprodukter 
60  Oppgradering av ensilasjeprodukter 9s. Bjugn Industrier  1996
313  Produkter av torskeslo - kildesortering, produksjon, markedsarbeid

54  Produkter fra torskeslo. (Kildesortering, produksjon og markedsarbeid) 27s. Marine Produkter 1996
314  Marked for biprodukter til konsum i Asia
56  Marked for biprodukter til konsum i Asia. (Forstudie) 43s.  Norges Eksportråd, Tokyo 1996
315  Olje fra lakseavskjær til hermetikkindustrien (Forsøk med ulike produksjons og lagringsbetingelser)

69  Olje fra lakseavskjær til hermetikkindustrien. (Forsøk med ulike produksjons-og lagringsbetingelser) 17s. Rygro, Norconserv 1997
316  Mikrobølgefôr til laks. (Forsøk med utfôring)

71  Mikrobølgefôr til laks. (Forsøk med utfôring) 6s.  Austevoll Fiskefôr  1997
317  Markedsundersøkelse av torskekinn i norske restauranter

68  Markedsundersøkelse av torskekinn i norske restauranter. 39s. Møreforsking Ålesund 1997


 

Teknikk 
401  Produksjon av mel fra ensilasje 

16  Produksjon av mel fra ensilasje 18s. Hordafôr 1993
402  Pilotprosjekt - biprodukter fra fiskebåter i Møre og Romsdal 
32  Pilotprosjekt.Biprodukter fra fiskeflåten i Møre og Romsdal. 24s. Fiskerisjefen i Møre og Romsdal/ A-Plast 1994
403  Veiledende beskrivelse av utstyr - oppsamling, konservering og lagring av avfall og biprodukter fra fiskeri og oppdrett 
20  Informasjon om utstyr. 37s. RUBIN/VINN 1994
404  Utvikling av frysecontainer til konservering av oppdrettsavfall
12  Utvikling av frysecontainer til konservering av oppdrettsavfall. 19s. Fisk-Gruppen 1992
406  Utvikling og utprøving av innsamlingsutstyr for ferske biprodukter fra fiskeindustri og fiskeoppdrett 
13  Biomoser. (Kverning og lasting av ferske biprodukter på tankbil) 26s. Midt-Norsk Fôr 1993
407  Uttesting av forstøver for brenning av fiskeensilasje 
02  Uttesting av forstøver for brenning av ensilasje. 13s. Tafjord Kraftselskap 1992
408  Prosesskontroll ved oppkonsentrering av ensilasje. 
37  Prosesskontroll ved oppkonsentrering av ensilasje. (Bruk av "nær infrarød spektroskopi" (NIT-analyse) 25s. Rieber & Co/ Norlandsforskning 1994
409  Innsamling, komprimering og transport av rekeavfall 
38  Innsamling, komprimering og transport av rekeskall. 7s. Bioprawns 1994
410  Håndbok i ensilering 
19  Håndbok i ensilering 70s. RUBIN/Sennco 1993
411  Utvikling av beinseparator for torskeavskjær 

24  Utvikling av beinseparator for torskeavskjær. 16s. Sennco/RS-Process 1994
412  Beinseparator for ensilasje. Utprøving ved Bjugn Industrier AS 
35  Beinseparator for ensilasje. (Utprøving ved Bjugn Industrier A/S) 7s. Sennco/Bjugn Industrier 1994
413  Halvkonservering av biprodukter fra fiskeindustrien - Forprosjekt
47  Halvkonservering av biprodukter i fiskeindustrien. (Forprosjekt) 31s. SSF 1995
414  Kartlegging av biprodukter i fiskeflåten 
44  Kartlegging av biprodukter i fiskeflåten. 29s. Marintek 1995
415  Partering og kommersiell utnyttelse av fiskehoder
62  Partering og kommersiell utnyttelse av fiskehoder. 71s. Møreforsking Ålesund 1997
416  Havgående fiskefartøyer. Håndtering og ilandføring av biprodukter 
66  Havgående fiskefartøyer. Håndtering og ilandføring av biprodukter. 130s. Skipsteknisk  1997
418  Utnyttelse av fryst lever fra havgående flåte - Forprosjekt
70  Utnyttelse av fryst lever fra havgående fiskeflåte (Forprosjekt) 11s. SINTEF 1998
419  Utnyttelse av biprodukter ombord i Eldborgtrål. - Forprosjekt
82  Utnyttelse av biprodukter ombord i Eldborgtrål. (Forprosjekt)  Skipsteknisk 1998


 

Problemavfall 
501  Gjødsel av problemavfall fra fiskeoppdrett 
48  Gjødsel av problemavfall fra fiskeoppdrett. 37s. Tjøtta Forskningsstasjon/ NLH/ Vet.inst./ SFL/ NVH 1995
67  Veiledning i våtkompostering av organisk avfall. (Avfall fra fiskeoppdrett, husdyrgjødsel o.a.) 27s  Planteforsk Tjøtta fagsenter, m.fl. 1997
502  Forbrenning av antibiotikaholdig ensilasje
07  Forbrenning av antibiotikaholdig fiskeensilasje. (Del I og II) 16s. Tafjord Kraftselskap 1992
503  Luktfjerning ved våtkompostering av fiskeensilasje 
52  Luktfjerning ved våtkompostering av ensilasje. 16s. Val Landbruksskole 1995


 

Slakteri- og matavfall 
601  Slakteavfall i Nord-Norge
18  Håndtering av slakteavfall i Nord-Norge. 21s. Karl Johan Ringstad 1993
603  Utnyttelse av matavfall - Status, flaskehalser og utviklingsmuligheter
22  Utnyttelse av matavfall. (Status, flaskehalser, utviklingsmuligheter) 19s. Det Norske Veritas Industri Norge 1993

Enkelte av rapportene er ikke lagt inn på CD-ROM'en av forskjellige grunner.  Det henvises istedet til Prosjektkatalogen som viser konklusjonene i prosjektet.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkiv 91-98

genereltGenerelt
000 Årsberetninger
001 Varestrømanalyse - biprodukter fra fisk og reker
002 Motivasjon av fiskeindustri for ensilering av biprodukter
003 Varestrømanalyse - biprodukter fra fisk og reker. Videreføring
004 Fiskeindustriregister i Møre og Romsdal
006 Komposteringsseminar 22. oktober 1992
007 Utnyttelse av fiskebiprodukter i Japan
008 Strategi for biprodukter fra rekeproduksjon
010 Prisutvikling på kraftfôr i Norge
011 Konferanse - fiskeensilasje i husdyrfôr 26. april
012 Strategi for biprodukter fra fangstleddet

 

kvalitetKvalitet
101 Kvalitetskrav ved utnyttelse av biprodukter fra fiskeri og fiskeoppdrett
102 Praktisk kvalitetsstyring ved utnyttelse av biprodukter fra fiskeoppdrett
103 Utvikling av ny metode for analyse av antibiotikarester i ensilasje
104 Mikrobiologiske analyser av antibiotikarester i ensilasje
105 Brosjyre og plakat om ensilering

 

transportOppsamling / Transport
201 Gjennomgang av dagens system for håndtering av avfall og biprodukter fra fiskeri og fiskeoppdrett
202 Vurdering av ulike innsamlings- og transportordninger for fiskebiprodukter
203 Pilotprosjekt - regionalt samarbeide i Vesterålen.
204 Pilotprosjekt - regionalt samarbeide i Vestvågøy
205 Aksjon Nord-Norge - miljøvennlig håndtering av biprodukter og avfall fra fiskeindustrien
206 Seminar om transport av ferske biprodukter fra fiskeriene
207 Ilandføring av biprodukter fra fangstleddet. Samarbeidsløsninger i Båtsfjord

 

foringFôringsforsøk og markedsutvikling
301 Fiskeensilasje i kraftfôr til husdyr
302 Rubin-fôret - ferskfôr til oppdrettsfisk
303 Problemstudie av pet-foodmarkedet i Norge
304 Avfall fra fiskeoppdrett som fôr til pelsdyr
305 Utvikling av halvfabrikata til internasjonal petfood-industri
306 Lakseensilasje som vinterfôr til sau
307 Ensilasje i fôr til slaktegris - effekt på kjøttprosent
308 Markedsmuligheter for beinfraksjon av fiskeavskjær
309 Ensilasjekonsentrat i tørrfôr til fisk - fôringsforsøk
310 Ensilasje og sildemel i fôr til slaktekylling - lukt og smak av marinert kylling
311 Lakseensilasje til slaktegris i Vesterålen
312 Oppgradering av ensilasjeprodukter
313 Produkter av torskeslo - kildesortering, produksjon, markedsarbeid
314 Marked for biprodukter til konsum i Asia - Forstudie
315 Bruk av lakseolje i hermetikkindustrien
316 Fôringsforsøk med mikrobølgefor til laks - Forprosjekt
317 Markedsundersøkelse av torskekinn på innenlandsmarkedet

 

teknikkTeknikk
401 Produksjon av mel fra ensilasje
402 Pilotprosjekt - biprodukter fra fiskebåter i Møre og Romsdal
403 Veiledende beskrivelse av utstyr - oppsamling, konservering og lagring av avfall og biprodukter fra fiskeri og oppdrett
404 Utvikling av frysecontainer til konservering av oppdrettsavfall
406 Utvikling og utprøving av innsamlingsutstyr for ferske biprodukter fra fiskeindustri og fiskeoppdrett
407 Uttesting av forstøver for brenning av fiskeensilasje
408 Prosesskontroll ved oppkonsentrering av ensilasje. Bruk av "nær infrarød spektroskopi" (NIT-analyse)
409 Innsamling, komprimering og transport av rekeavfall
410 Håndbok i ensilering
411 Utvikling av beinseparator for torskeavskjær
412 Beinseparator for ensilasje - Utprøving ved Bjugn Industrier AS
413 Halvkonservering av biprodukter fra fiskeindustrien - forprosjekt
414 Kartlegging av biprodukter i fiskeflåten
415 Partering og kommersiell utnyttelse av fiskehoder - forprosjekt
416 Havgående fartøyer - Håndtering og ilandføring av biprodukter
418 Utnyttelse av fryst lever fra havgående flåte - Forprosjekt
419 Utnyttelse av biprodukter ombord i Eldborgtrål - Forprosjekt
420 Konsumprodukter av fiskehoder, uttesting av videreutviklet produksjonsutstyr

 

problemProblemavfall
501 Gjødsel av problemavfall fra fiskeoppdrett
502 Forbrenning av antibiotikaholdig ensilasje
503 Luktfjerning ved våtkompostering av fiskeensilasje

 

slakteriSlakteri- og matavfall
601 Slakteavfall i Nord-Norge
602 Kartlegging av slakteavfall og matavfall
603 Utnyttelse av matavfall - Status, flaskehalser og utviklingsmuligheter